Wednesday, 28 February 2018

થુવર પ્રા. શાળા ના પ્રાંગણ હોળી ની ઉજવણી

       થુવર પ્રા. શાળા ના પ્રાંગણ માં પરંપરાગત તરીકે બાળકો સાથે એક પરિવાર જેમ એક બીજા ને રંગ ભળી હોળી ની ઉજવણી કરવામાં આવી..અને દરેક ને હેપ્પી હોળી ની શુભકામનાઓ..
No comments:

Post a Comment